Zajęcia po godzinach


Zajęcia te powstały na skutek potrzeby kontynuowania zajęć językowych

i artystycznych przez naszych absolwentów, uczestników letnich akademii

oraz wszystkich tych, którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

Zajęcia te odbywają się w naszej placówce
od poniedziałku do piątku w godzinach 1600-1900.

Czas trwania zajęć w danej pracowni to 2×45 minut,
w dniach określonych dla danej grupy.

Koszt jednorazowych zajęć 35zł, karnet miesięczny 120zł.