Pracownia muzyczna  

Pracownia muzyczna

rytmika, zajęcia umuzykalniające, gry zabawy przy muzyce

 

Metody pracy:

  • zajęcia rytmiczne metodą Emila Jacquesa Dalcroze'a,
  • fonogestyka, tataizacja metodą Zoltana Kodaly'a,
  • gra na prostych instrumentach muzycznych metodą Carla Orff'a,
  • zajęcia wokalne - emisja głosu,
  • ilustrowanie ruchem tekstów piosenek,
  • nauka gry na pianinie - autorski program mgr sztuki Ewy Kowieskiej; wiek przedszkolny jest najodpowiedniejszym momentem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie oraz rozbudzenia zamiłowana do muzyki.

 

Nauka gry na pianinie - lekcje te odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut, są prowadzone na podstawie autorskiego programu nauczania pani Ewy. Pierwszym etapem jest zbadanie predyspozycji muzycznych dziecka oraz  „dojrzałości” nauki gry. Zdarza się, że już dzieci czteroletnie zaczynają  naukę gry na pianinie. Nierzadko już po paru lekcjach potrafią zagrać i zaśpiewać proste utwory muzyczne. Częstym następstwem uczęszczania na zajęcia jest decyzja o podjęciu dalszej nauki w podstawowej szkole muzycznej, do której nasze dzieci są świetnie przygotowane.