Pracownia języka angielskiego  

Pracownia języka angielskiego


Cele ogólne:

  • wprowadzanie nowego słownictwa,
  • utrwalanie nowego materiału,
  • swobodne użycie języka,
  • powtarzanie materiału - wszystko w czasie świetnej zabawy,
    tańca, śpiewu.

 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzimy na podstawie kursu ENGLISH ADWENTURE wydawnictwa Longman, jest to seria łącząca nauczanie języka i zabawę z ulubionymi postaciami z bajek Walta Disneya. Publikacja zawiera kasety video, DVD, plakaty, karty obrazkowe, kasety z piosenkami, karty pracy, plany wynikowe.

Zajęcia dodatkowo wzbogacone są o autorskie metody prowadzącego.

 

 

Autorski program nauki języka angielskiego dla przedszkolaków

 

Stały kontakt z językiem w naturalnym-codziennym środowisku:

Codziennie o określonej porze odbywają się zajęcia, zabawy i ćwiczenia prowadzone w języku angielskim. Dzieci uczą się o otaczającym je świecie w taki sam sposób w jaki uczą się mowy ojczystej. Robią to dokładnie tak jak ich rówieśnicy w krajach anglojęzycznych. Dodatkowo przedszkolaki odwiedzają bibliotekę British Council biorąc udział w organizowanych tam lekcjach bibliotecznych.

 

4 umiejętności językowe:

 

Rozumienie ze słuchu i mówienie

Kontakt z  językiem za pomocą książek, piosenek, wierszyków, programów TV i filmów animowanych umożliwia naukę kompletnych struktur językowych (co w przyszłości znacznie ułatwi też naukę zasad gramatyki) i zachęca do mówienia. Kształtuje to również odpowiednią wymowę a dzięki regularnym spotkaniom z nauczycielem dzieci mają szansę stosowania poznanych zwrotów na co dzień.  

  

Czytanie i pisanie

Czytanie wprowadzane jest stopniowo metodą Glenna Domana (czytanie globalne), w starszych grupach dzieci poznają także alfabet. Karty pracy są dostosowane trudnością do wieku i poziomu rozwoju sprawności motorycznych dziecka. Elementy te stanowią bazę umiejętności przydatnych do rozpoczęcia nauki języka angielskiego w szkole podstawowej.

 

Nauka przez doświadczenie

To nauka poprzez działania i odczuwanie wszystkimi zmysłami.

Jest to metoda, w której proces uczenia się następuje przez aktywne zaangażowanie dzieci w projekty będące dla nich wyzwaniem.

 

Materiały – tradycja i nowoczesność

Dostępne podczas zajęć materiały służą zarówno do zabawy jak i spontanicznie przyswajanej nauki. Ogromną radością dla uczestników są własnoręcznie wykonywane przez nich pomoce, z których         

z chęcią długo korzystają. Ponadto na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne metody dostosowane do obecnych realiów – edukacyjne programy dostępne online, pomoce multimedialne, programy i gry komputerowe.