Metody nauczania zajęć programowych

 

W Przedszkolu Akwarelki realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej rozbudowaną o nasz autorski blok zajęć - czytanie, liczenie oraz różne formy dziecięcej twórczości.

W jej realizacji realizacji wspieraja nas najatrakcyjniejsze pod względem treściowym i metodycznym programy oraz karty pracy wydawnictw MAC, WSiP czy JUKA.


Realizujemy treści obszarów edukacyjnych zawartych
w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:

 • poznawanie siebie jako osoby,
 • doświadczanie samodzielności,
 • odkrywanie znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpiecznego zachowania się,
 • poznawanie i rozumienie świata przyrody,
 • poznawanie środowiska społecznego,
 • poznawanie ojczyzny i świata,
 • wprowadzanie w kulturę życia, poznawanie wartości etycznych i estetycznych,
 • rozbudzenie ciekawości poznawczej, rozwijanie procesów poznawczych i operacji umysłowych,
 • poznawanie świata symboli i znaków,
 • poznawanie znaczenia języków w porozumiewaniu się i uczestnictwie w kulturze,
 • przygotowanie do pisania i czytania,
 • poznawanie podstaw matematyki,
 • poznawanie świata  nauki i techniki.

 

Blok  zajęć twórczych:

 • pracownia muzyczna,
 • kurs języka angielskiego,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownia teatralna,
 • zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,                             
 • pracownia tańca,
 • gabinet psychologa,
 • gabinet logopedy,
 • religia (sześciolatki),
 • zajęcia cykliczne, spotkania z ciekawymi ludźmi,
  wycieczki poznawcze i rekreacyjne, goście itp.

 

Zajęcia cykliczne:

 • biblioteka,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wycieczki,
 • goście PAN MARC ROBIC KULTURA,
 • zajęcia kulinarne,
 • konkursy, prezentacje.

 

WOLNA GRUPA TWÓRCZA ,,WISIENKA”

 

Opłata za wyżej wymienione zajęcia zawarta jest w czesnym.