Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 już trwa!


ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO ZAPISANIA SWOICH POCIECH DO NASZEJ PLACÓWKI, ABY TO UCZYNIĆ PROSIMY O WYPEŁNIENIE NASZEJ KARTY ZGŁOSZEŃ LUB ODWIEDZINY W PRZEDSZKOLU.

Prowadzimy nabór otwarty, tzn. że każdy zainteresowany Rodzic może nas odwiedzić, obejrzeć przedszkole, zapoznać się z naszym programem oraz metodami pracy z dziećmi.

Warunki przyjęcia dziecka do przedszkola

Podstawowym warunkiem z naszej strony, by przyjąć dziecko do przedszkola jest posiadanie wolnego miejsca w danej grupie wiekowej. O kolejności ewentualnych przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń oraz uiszczenie wpisowego będącego dla przedszkola gwarantem podjęcia przez rodziców ostatecznej decyzji. W przypadku posiadania przez naszą placówkę wolnych miejsc nabór do przedszkola może trwać nawet cały rok. Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. W przypadku dzieci dwuletnich brana jest pod uwagę ich gotowość emocjonalna. By ją sprawdzić proponujemy Rodzicom kilkudniowy pobyt wstępny dziecka, w trakcie którego wspólnie określamy stopień gotowości dziecka do uczęszczania do przedszkola.


Zapraszamy do wypełnienia formularza rekrutacyjnego poniżej.

Sekcje oznaczone gwiazdką są wymagane!

Dziecko*
Rodzica/opiekun*
Drugi rodzic/opiekun (opcjonalnie)
Wiadomość do nas (opcjonalnie)