NASZA MISJA  

O twórczości i tworzeniu

 

Wpisujemy się w te nurty pedagogiki, które przyjmują, że dzieci dysponują naturalnym potencjałem twórczym, nie trzeba więc uczyć ich twórczości. Należy raczej skoncentrować się na tym by im nie przeszkadzać. Przedszkole "Akwarelki" powstało w oparciu o tzw. edukację alternatywną, kładącą duży nacisk na twórczość, interdyscyplinarność i kreatywność.

 

Rozwinięty program zajęć artystycznych ma służyć szerokiemu rozwojowi osobowości, wrażliwości, chęci do podejmowania wyzwań. Nie staramy się kształcić  artystów, tylko wrażliwe osoby, pomysłowe, otwarte na kulturę i sztukę, wrażliwe na piękno, kształt, formę, dźwięk, piękno natury. Ukierunkowanych na zachwyt światem, widzących piękno w sobie, potrafiących korzystać ze swojego potencjału, posiadających hobby. Uczymy jak spędzać twórczo wolny czas.

 

Obserwujemy ogromną potrzebę rozwijania i wspierania u dzieci postawy twórczej w działaniu, myśleniu, komunikowaniu się.

Postawa twórcza ułatwia dziecku uczenie się bez lęku, pomaga

w odnajdywaniu innowacyjnych ciekawych rozwiązań, poza utartymi ścieżkami myślenia i działania. Sprzyja rozwijaniu zdolności,

w odkrywaniu własnych zasobów, daje odwagę w realizowaniu swoich pomysłów.

 

 

Zajęcia artystyczne wspierają następujące obszary:


 • rozwój myślenia twórczego, abstrahowania, dokonywania skojarzeń, rozumowania indukcyjnego, rozumowania dedukcyjnego, myślenia metaforycznego,
 • usprawniają procesy uczenia się,
 • działają stymulująco na procesy zapamiętywania,
 • ulepszają  naukę pisania i czytania (zapamiętywanie kształtów, zdolności manualne, zdolności słuchania i słyszenia),
 • rozwijają słuch fonematyczny,
 • analizę i syntezę głoskową (taktowanie na rytmice),
 • usprawniają myślenie logiczne,
 • synchronizacja, koordynacja ruchowa - współdziałanie umysłu i ciała,
 • rozwój ruchowy, manipulowanie różnymi przedmiotami i materiałami,
 • rozwój motoryki małej i dużej,
 • autoprezentacja,
 • szybsza, lepsza adaptacja, brak nudy,
 • rytmiczność planu dnia,
 • lepsze rozumienie poleceń,
 • wykonywanie skomplikowanych wieloetapowych czynności,
 • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, ekspresji, myślenia abstrakcyjnego,
 • niwelowanie napięć i stresów,
 • integracja z grupą,
 • wspieranie wiary w siebie, lepsza samoocena, pewność siebie,
 • poczucie swojej mocy sprawczej – ja potrafię!
 • otwartość na nowości,
 • kształtowanie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu,
 • ekspresja siebie - wyładowanie emocji, ukazanie opowieści  o sobie.