Czekoladowo

 
Zosta­li­śmy zapro­szeni do kawiarni i sklepu, „CZEKOLADOWA SOLIDARNOŚĆ” na warsz­taty cze­ko­la­dowe. Pozna­li­śmy histo­rię powsta­nia cze­ko­lady i jakie są jej rodzaje. Przy­go­to­wa­li­śmy wspa­niałe torty cze­ko­la­dowe oraz lizaki. Było wspa­niale! Gra­tu­lu­jemy pomy­słu i pro­fe­sjo­na­li­zmu!

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!