Wyjście do Teatru Muzycznego

 

Na początku grud­nia byli­śmy w Teatrze Muzycz­nym, na spek­ta­klu pod tytu­łem Baj­ko­lan­dia. Wystę­po­wała w nim i pięk­nie śpie­wała nasza Pani Nutka, czyli Ewa Kowie­ska. Jeste­śmy pod wiel­kim wra­że­niem talentu naszej Pani. Dzię­ku­jemy!

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!