Mikołaj

 

Dziś odwie­dził nas Święty Miko­łaj! Każdy z nas dostał wspa­niały pre­zent. Zasta­na­wiamy się tylko, skąd Miko­łaj wie­dział, że tak bar­dzo lubimy książki? A w dodatku, każdy z nas dostał ksią­żeczkę o tym, co naj­bar­dziej lubi! A nasze maluszki spały, więc Miko­łaj zosta­wił im pre­zenty koło podu­sze­czek!

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!