Gość Akwarelek na Moście Kultury - Teatrzyk jak się patrzy

Jeste­śmy po pierw­szym spo­tka­niu z praw­dzi­wym wir­tu­ozem słowa, Zbi­gnie­wem Dmi­trocą. Wier­sze dla dzieci, objaz­dowy teatrzyk, rymo­wane zagadki. Nie wiemy kto słu­chał uważ­niej, rodzice czy ich dziatki ...;)

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!