Konkurs plastyczny ,,Spaceruje Pani Jesień”.

 

Nasze przed­szkole wzięło udział w kon­kur­sie pla­stycz­nym "Spa­ce­ruje Pani Jesień”. Nasza Lila otrzy­mała trze­cie miej­sce! Nie było by jed­nak tego suk­cesu bez pomocy innych dzieci, Amelki, Hery, Zuzi i Ste­fana
oraz wspar­cia nie­oce­nio­nej Pani Tatianki. A potem jak to u nas, była mała imprezka i pyszny tort, aby uczcić ten suk­ces.

 powrót

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!