Witamy serdecznie

 

Przed­szkole Akwa­relki służy dzie­ciom i rodzi­com. Jego celem jest jak naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie dzieci do pój­ścia w świat, zwłasz­cza do szkoły. W przy­padku każ­dego przed­szkola ramy jego dzia­ła­nia wyzna­cza Pod­stawa Pro­gra­mowa MEN. Dużym naszym atu­tem, wyróż­nią­cym nas na tle innych pla­có­wek, jest fakt, że sta­ramy się reali­zo­wać ten pro­gram w spo­sób twór­czy, wzbo­ga­ca­jąc go o roz­bu­do­wany blok zająć arty­stycz­nych.

 

Dowiedz się więcej o Przedszkolu Akwarelki »

 

Zapisz dziecko do przedszkola - trwa rekrutacja!

 

 • Jesień

   

  Tak wyglądała jesień w przedszkolu Akwarelki!
  zobacz więcej
 • Dzień Ptaka

   

  Pierwszego października był Światowy dzień ptaków.
  zobacz więcej
 • Spotkanie z Garncarzem

   

  W naszym przed­szkolu odwie­dził nas Pan, który jest garn­ca­rzem, czyli robi naczy­nia z gliny. 
  zobacz więcej
 • Wizyta w Bibliotece Miejskiej w Lublinie

   

  Miej­ska Biblio­teka Publiczna Filia Nr 21, miesz­cząca się na Rynku Sta­rego Mia­sta w Lubli­nie, zapro­siła nas na lek­cję biblio­teczną.

  zobacz więcej
 • Smok Porpororok

   

  Do końca roku nie ma wolnych biletów do Teatru im. Andersena, ale nam udało się zarezerwować ostatnie miejsca na przedstawienie

  Szewczyk Dratewka”.

  zobacz więcej
 • Spotkanie z pszczołami

   

  Dzięki ładnej pogodzie udało nam się zobaczyć pszczoły zanim pójdą spać.

  zobacz więcej
 • Wycieczka do sadu "Szczepanówka"

   

  W poniedziałek, 01.10.2018 wybraliśmy się na wspaniałą wycieczkę do sadu "Szczepanówka". Zobaczyliśmy jak rosną jabłka oraz próbowaliśmy jak smakują.

  zobacz więcej
 • Odwiedziliśmy Uniwersytet Medyczny

  w Lublinie

   

  Zostaliśmy zaproszeni przez Katedrę i Zakład Fizjologi Człowieka, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na warsztaty edukacyjne pod tytułem ,,O wzroku z przymrożeniem oka".
  zobacz więcej
 • Wycieczka na dworzec PKP w Lublinie

   

  Dzisiaj byliśmy na ekscytującej wycieczce.... 
  Pojechaliśmy na dworzec PKP, gdzie obejrzeliśmy salę przyjazdów
  i odjazdów, zobaczyliśmy jak kupuje się bilet oraz spacerowaliśmy
  po peronach.
  zobacz więcej
 • Piknik Rodzinny w Stajni Stanka

   

  Już nie mogli­śmy się docze­kać, naresz­cie sobota i pik­nik! Mama naszej Róży i Pani Ada wycza­ro­wały dla nas i naszych Rodzi­ców moc atrak­cji i nie­spo­dzia­nek.

  zobacz więcej
 • 1 2 3 4 5